Društvo "P." d.o.o. je 12. kolovoza 2003. sklopilo ugovor s društvom "T." o generalnom remontu četverostrane blanjalice. S obzirom na to da remont do danas nije izvršen došlo je do raskida ugovora 2. lipnja 2004., stoga pitaju treba li prilikom ispostavljanja računa za naknadu štete obračunati i porez na dodanu vrijednost? Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema čl. 2., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 82/04.) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge koje u tuzemstvu obavi poduzetnik baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Članak 3., st. 3. i 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 60/96. do 55/04.) propisuju da isporuka u općenitom smislu postoji kada isporučitelj daje primatelju gospodarsku vrijednost uz odgovarajuću naknadu. Pod isporukom se razumije isporuka dobra i obavljanje usluge. Međutim, odredbama čl. 21., st. 1. i 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je da naknada štete zbog raskida ugovora predstavlja odštetu u smislu st. 1. ovoga članka, pa ne podliježe oporezivanju ako platitelj ...