Poduzeće C. – Z. d.o.o., navodi da je između dva poslovna subjekta ugovoreno da jedna ugovorna strana – najmodavac u određenom roku izgradi i pripremi za uporabu određeni poslovni prostor te ga iznajmi drugoj ugovornoj strani – najmoprimcu. U slučaju da najmodavac navedeno ne izvrši u ugovorenom roku, ugovoreno je da najmoprimac ima pravo zaračunati najmodavcu penale zbog kašnjenja u isporuci, a radi pokrića financijske štete koju će najmoprimac pretrpjeti zbog nemogućnosti početka poslovanja u planiranom roku. Najmodavac nije završio izgradnju poslovnog prostora za uporabu na ugovoreni način u ugovorenom roku. Najmoprimac je u nedovršeni poslovni prostor unio svoju robu namijenjenu prodaji u tom prostoru, međutim zbog nedovršenosti prostora i kašnjenja potrebnih dozvola ne može početi s obavljanjem svoje djelatnosti, stoga će u skladu sa odredbama ugovora najmodavcu zaračunati penale. U vezi navedenog postavljena su pitanja treba li najmoprimac na računima za naknadu štete zbog nemogućnosti obavljanja djelatnosti obračunati i porez na dodanu vrijednost te treba li najmodavac zaračunavati najamninu i pripadajući porez na dodanu vrijednost u slučaju kada je roba najmoprimca u prostorijama najmodavca, ali najmodavac ne pruža uslugu ugovorenu Ugovorom o zakupu, a to je zakup dovršenog ...