Mišljenja.hr

Obračun PDV-a na multimedijalne edukativne tečajeve informatike i stranih jezika koji se nalaze na CD-ROM-u

Datum objave: 20.09.2004., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/04-01/262

Društvo "D." d.o.o. postavilo nam je upit oporezuju li se porezom na dodanu vrijednost po stopi od 0% multimedijalni edukativni tečajevi informatike i stranih jezika koji se nalaze na CD-ROM-u. U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku. Odredbom čl. 10.a, st. 1., t. e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 82/04.) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i ob..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak