Dostavili ste nam upit poreznog obveznika o obvezi obračuna i plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na isporuke mirnog i pjenušavog vina osobama koje nisu porezni obveznici putem interneta. Postavlja se pitanje da li se na takve isporuke u Republici Hrvatskoj primjenjuje prag isporuke te je li porezni obveznik obvezan registrirati se u Hrvatskoj i obračunati hrvatske PDV nakon što prijeđe prag isporuke ili se primjenjuje redovni postupak oporezivanja PDV-om. 1. U slučaju da je primatelj isporuke fizička osoba – građanin koji nije porezni obveznik, mjestom isporuke dobara koja podliježu trošarinama koja isporučitelj ili druga osoba za račun isporučitelja otpremi ili preveze iz države članice koja nije država članica u kojoj završava otprema ili prijevoz, smatra se mjesto gdje se dobra zalaze u trenutku kad otprema ili prijevoz kupcu završava sukladno čl. 3. i 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon). Slijedom navedenog, mjesto isporuke dobara koja podliježu trošarinama koja porezni obveznik iz jedne od zemalja članica Europske unije isporuči fizičkoj osobi – građaninu koji nije porezni obveznik ...