Mišljenja.hr

Obračun PDV-a na "inozemne" usluge oporezive prema sjedištu poduzeća koje obavlja usluge

Datum objave: 25.04.2002., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/02-01/318

Na vaše pismo u kojem postavljate pitanje je li domaći poduzetnik obvezan obračunati porez na dodanu vrijednost na usluge administrativnog, pravnog i savjetodavnog karaktera koje pruža fizičkim osobama - građanima Republike Hrvatske i s njima zaključuje ugovor o zaposlenju u inozemstvu kod inozemnog poduzetnika, za što mu inozemni poduzetnik isplaćuje naknadu, u nastavku odgovaramo. Odredbama čl. 5., st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95.,..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak