Od 1. srpnja 2013. pri fakturiranju graditeljskih usluga propisana je porezna pogodnost da se PDV ne obračunava i ne plaća ako se te usluge fakturiraju obvezniku poreza na dodanu vrijednost u RH.   Ovo izuzeće je propisano člankom 75. stavkom 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. I ako je u medijima tumačeno kako se porezna obveza može prenijeti na primatelja ovih usluga napominjemo da je to obveza, a ne izbor jer je Zakonom jasno propisano:
„Porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kada mu se obave sljedeće isporuke:
a) građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge“   Članak 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisuje što se smatra građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona uključujući usluge održavanja, rekonstrukcije i uklanjanja građevina, popravaka i čišćenja:
a) usluge projektiranja i drugi poslovi u vezi s građevinskim objektom,
b) pripremni radovi na gradilištu, radovi na rušenju objekta ili njegovih dijelova,


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.