Društvo R.-net, prodalo je dobra inozemnom poduzetniku koji ima sjedište u Republici Austriji. Međutim prodana dobra trajno ostaju u Republici Hrvatskoj kod domaćeg poduzetnika koji je poslovni partner inozemnog poduzetnika. U vezi navedenog postavljen je upit je li riječ o izvoznoj isporuci i kako ispostaviti račun. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema čl. 2. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 82/04.) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Člankom 13. st. 1. toč. 1. Zakona propisano je da su poreza na dodanu vrijednost oslobođene izvozne isporuke dobara i oplemenjenih dobara, uključujući prijevozne i sve druge usluge. Prema čl. 14. st. 1. toč. 1. Zakona izvoznom isporukom smatra se isporuka dobra koju poduzetnik koji se u smislu carinskih propisa smatra carinskim obveznikom, obavi inozemnom naručitelju u inozemstvo izvan carinskog područja RH. Poduzetnik dokazuje izvoznom carinskom deklaracijom koja glasi na njegovo ime s ovjerom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo carinsko područje RH i ...