Poduzeće "D." d.d. Budget rent-a-car uputilo nam je pismo u svezi s obračunavanjem poreza na dodanu vrijednost kod usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car) stranim osobama koje borave u tuzemstvu i koriste najam vozila u tuzemstvu po nalogu inozemne podružnice te domaćim osobama koje u inozemstvu iznajmljuju vozila po nalogu domaćeg poduzeća kao i pitanja vezana uz rezervaciju i čuvanje vozila do iznajmljivanja korisniku odnosno vraćanja vozila iz inozemne podružnice u matično poduzeće u tuzemstvu. Postavljaju i druga pitanja u svezi poreznih obveza kod najma automobila (leasing), najma radne snage u inozemstvo te obračunavanja i plaćanja poreza na proviziju u posredovanju tih i sličnih usluga. Na navedena pitanja u nastavku odgovaramo. 1. Kad domaće poduzeće (D.) daje uslugu rent-a-car domaćoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja će unajmiti auto u inozemstvu, te izdaje račun (R-1) u svoje ime a za račun inozemne tvrtke, riječ je o komisionom poslovanju, pa je domaći poduzetnik obvezan obračunati porez na dodanu vrijednost jer je mjesto oporezivanja takve usluge prema mjestu gdje poduzetnik koji obavlja uslugu ima svoje stalno boravište ili prebivalište kako je propisano odredbama čl. 5., st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br ...