Elektroničkim putem obratili ste se upitom u vezi obračuna PDV-a u charter poslovanju. U upitu je postavljeno pitanje obračunava li se i plaća PDV u Republici Hrvatskoj u slučaju kada se na komercijalne/charter jahte u nekoj od domaćih luka, npr. Dubrovniku ukrca vlasnik jahte i njegova rodbina ili prijatelji, odnosno mora li vlasnik jahte sam sebi naplaćivati PDV i eventualno svojim prijateljima kojima je istu ustupio na korištenje. Nadalje, u upitu se navodi konkretan slučaj koji se odnosi na charter ugovor sklopljen na 2 mjeseca. Prema navodima u upitu planirano je da se prva grupa gostiju (članovi obitelji) ukrca u Italiji i doplovi u Republiku Hrvatsku gdje će se obaviti ostatak chartera, dok se u Republici Hrvatskoj planiraju izmijeniti ostale dvije grupe gostiju. S tim u vezi postavljeno je pitanje obračunava li se hrvatski PDV po stopi 13% gostima koji se ukrcaju u Republici Hrvatskoj obzirom da svi gosti pripadaju istom charter ugovoru i da će prvi ukrcaj biti u Italiji. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) predmet oporezivanja ...