U povodu dopisa Kl.: 140-01/06-0001/4 Ur. br.: 519- 09-06-4 od 10. travnja 2006. i upita o obvezama poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja prema naknadi što je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti isplaćuje osobama koje pružaju pomoć i njegu HRVI-a iz Domovinskoga rata, prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04.) i to osobama - njegovateljima koji nisu prijavljeni na mirovinsko i na zdravstveno osiguranje i istodobno su korisnici mirovine dajemo mišljenje u nastavku. 1. Obveza poreza na dohodak Prema odredbi čl. 5. st. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. - u daljnjem tekstu: Zakon) dohotci koji se oporezuju, prema izvoru dohotka jesu: dohodak od nesamostalnoga rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja te drugi dohodak. U slučaju naknade što je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti isplaćuje osobama koje pružaju pomoć i njegu HRVI-a iz Domovinskoga rata, bez obzira na činjenicu ako primatelj nije prijavljen na mirovinsko i na zdravstveno osiguranje po toj osnovi, riječ je o primitku od kojega se utvrđuje dohodak ...