Mišljenja.hr

Obračun kamata

Datum objave: 04.09.2006., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 401-01/06-01/7

Temeljem Vašeg dopisa od ... klasa: .. ur. br... a vezano na obračun kamata za carinskog obveznika ... d.o.o. dajemo sljedeće mišljenje. Glede priznavanja datuma uplate carinskog duga skrećemo pozornost na odredbe članka 113. stavka 1. i 2. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01., 150/02.) kojim se porez i kamata po osnovi poreznog duga smatraju plaćeni danom kada je banka ili druga financijska organizacija ovlaštena za obavljnaje platnog prometa ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak