Mišljenja.hr

Obračun doprinosa za obvezna osiguranja na primitke po osnovi doživotne rente

Datum objave: 13.02.2006., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 411-01/05-01/69

Povodom dopisa Klasa: 411-01/05-01/6 Ur. broj: 513-07-07/05-2 od 11. studenoga 2005. i upita "A" d.d. iz Bjelovara, o načinu obračuna doprinosa te poreza na dohodak na doživotne rente koje se na temelju sudskih presuda isplaćuju bivšem radniku odnosno članu obitelji, te uplatnih računa na koje treba uplatiti doprinose te porez i prirez, odgovaramo u nastavku. Prema odredbi članka 13. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. - dalje u tekstu Zakon) dohodak od..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak