Mišljenja.hr

Obračun doprinosa, rad honorarnih suradnika - novinara

Datum objave: 10.03.2003., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 411-01/03-01/21

Od društva A zaprimljen je upit u vezi s obvezom obračuna i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja prema odredbama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. – u nastavku teksta Zakon). Prema opisu iz upita radi se, u bitnome, o činjenici da novinari kod istog poslodavca rade honorarno (bez zasnovanog radnog odnosa) po deset i više godina, nemaju ni dana radnog staža, čime su stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike. Ispla..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak