Od društva "E.", zaprimljen je upit o načinu obračuna obveznih doprinosa i poreza na dohodak te izvješćivanja u slučaju isplate razlike plaće koja se odnosi na rezultate poslovanja iz 2002. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku: Člankom 87., st. 2. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02.) propisano je da se prema osnovicama koje se odnose na razdoblje do zaključno 31. prosinca 2002. doprinosi obračunavaju i dospijevaju na naplatu prema propisima koji su vrijedili do 31. prosinca 2002. Navedena odredba primjenjuje se i u slučaju kada se u 2003. isplaćuje razlika plaće koja se odnosi na rezultate 2002. poslovne godine, što znači da se doprinosi prema isplaćenoj razlici plaće obračunavaju odvojeno od doprinosa prema mjesečnoj plaći za mjesec dana rada u 2003. u skladu s tumačenjem Porezne uprave Kl.: 411-01/03-01/3 Ur. br.: 513-07/03-3 od 4. veljače 2003. Prema čl. 33., st. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02.) predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se, obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate. Iz navedenoga proizlazi obveza obračuna poreza na dohodak od jedinstvene ...