Povodom vašeg dopisa Kl. 140-01/09-24/2, Ur.br: 341-99-08/7-09-8 od 25. veljače 2009. kojim tražite tumačenje u vezi obveze dodatnog doprinosa u slučaju isplata dospjelih a neisplaćenih mirovina koje se, temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, isplaćuju nasljednicima te iskazivanju podataka u izvješću o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrascu ID) o isplaćenim mirovinskim primanjima korisnicima obiteljske mirovine te iskazivanju podataka o isplaćenim mirovinskim primanjima za korisnike kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvo odgovaramo u nastavku.

I. Obveze dodatnog doprinosa u slučaju isplata dospjelih a neisplaćenih mirovina koje se, temeljem pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju, isplaćuje nasljednicima

Člankom 134.a točka 2. Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08., 152/08. –dalje u tekstu Zakon) propisano je da za osiguranika po osnovi korisnika mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske (članak 9. stavak 1. točka 24.a) čiji je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće obveznik doprinosa za dodatno zdravstveno osiguranje sam osiguranik, a obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa koje obustavlja od mirovine jest Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Člankom 134.c stavak 2. Zakona propisano je da je za ovu ...