Sukladno odredbama članka 6. stavka 1. točke 2. alineje 1., novog Zakona o posebnom porezu na kavu (Narodne novine br. 31/11.), koji je stupio na snagu 1. travnja 2011. godine, obveza obračunavanja posebnog poreza na kavu kod proizvodnje nastaje u trenutku otpreme kave iz skladišta proizvođača osim otpreme drugom proizvođaču u svrhu reprodukcije uz izjavu primatelja da će kavu koristiti radi daljnje proizvodnje kave.

Nadalje, prema odredbi stavka 3. istoga članka predmetnog Zakona, obveza obračuna posebnog poreza na kavu prilikom uvoza, iznimno ne nastaje za proizvođače koji uvoze kavu radi daljnje proizvodnje kave, uz pisanu izjavu proizvođača dostavljenu nadležnoj carinarnici da kavu nabavljaju kao reprodukcijski materijal za daljnju proizvodnju kave.

Radi jednoobraznog postupanja carinarnica, u privitku dostavljamo oblik i sadržaj:

1. Izjave proizvođača o uvezenim količinama kave kao reprodukcijskog materijala u svrhu daljnje proizvodnje i 2. Izjave proizvođača o nabavljenim količinama kave u tuzemstvu bez plaćenog posebnog poreza u svrhu daljnje proizvodnje.

Izjavu proizvođača o uvezenim količinama kave kao reprodukcijskog materijala u svrhu daljnje proizvodnje, potrebno je u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji prilikom podnošenja predmetne izjave, upisati u polje 44. pod rednim brojem 1., kao skraćenu oznaku: "IPK", kako bi se istu moglo razlikovati od ostalih vrsta ...