Odluke u nastavku objavljene su u Narodnim novinama br. 67/13., stupaju na snagu 13. lipnja 2013.   Odluka o primicima radnika Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o superviziji grupe kreditnih institucija na konsolidiranoj osnovi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih institucija Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o adekvatnosti jamstvenoga kapitala kreditnih institucija Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnoj objavi bonitetnih zahtjeva kreditnih institucija Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u kapital nefinancijskih institucija i materijalnu imovinu Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera   ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.