Ministarstvo financija je na svojoj Internet stranici objavilo prijedloge, nacrte novih propisa: Zakon o porezu na nekretnine Izmijene i dopune Zakona o tržištu kapitala Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju Prijeloge, nacrte ovih propisa možete vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.