Uredba o visini trošarine na  cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje objavljena je u Narodnim novinama br. 43/15., stupa na snagu 18. travnja 2015.
  Tom se Uredbom mijenja visina trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje kako slijedi:
a) Cigarete:
- specifična trošarina 230,00 kn za 1.000  kom.,
- proporcionalna trošarina 38 % od maloprodajne cijene i
- minimalna trošarina je 648,00 kuna za 1.000 kom.
b) Sitno rezani duhan:
- 550,00 kn za 1 kg.
c) Ostali duhan za pušenje
- 500,00 kn za 1  kg.
  Svi trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete trebaju popisati zalihe cigareta prije 18. travnja 2015.
Carinska uprava je objavila ogledni primjerak popunjavanja obrasca Z-ORT po osnovi povećanja trošarine kao pomoć pri obračunu razlike trošarine na cigarete, može se preuzeti kao dokument za preuzimanje niže.
Prijava povećanja maloprodajne cijene cigareta može se podnijeti u ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.