Ovom Uredbom utvrđuje se Carinska tarifa za 2013. godinu a objavljena je u Narodnim novinama br. 135/12., 6. prosinca 2012.,  a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine. Carinskom tarifom za 2013. godinu utvrđen je sustav nazivlja i brojčanog označavanja robe, propisana visina carina koje se naplaćuju u 2013. godini na uvoz roba, sukladno načelu najpovlaštenije nacije, te uvjeti za uvoz roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu. Sustav nazivlja i brojčanog označavanja robe usklađen je s važećom Kombiniranom nomenklaturom Europske unije, radi osiguravanja usklađenosti primjene njegovih pojedinih odredbi s Kombiniranom nomenklaturom Europske unije. Ova Uredba prestaje važiti danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Carinska tarifa može se preuzeti klikom ovdje.
Prilozi Carinske tarife mogu se preuzeti klikom ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.