Carinska uprava objavila je Uputu br. 16/2014 - Uputa za provedbu postupka pri kretanju trošarinskih proizvoda   Ova Uputa može se u cijelosti vidjeti klikom miša ovdje.   1.  OPĆE ODREDBE
1.1.  UVODNE ODREDBE
1.2. PREDMET UREĐENJA UPUTE
Ovom Uputom se uređuje:
 -  postupak kretanja i utvrđivanje završetka postupka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (točka 2. Upute), i to u odnosu na situacije:
 - kada se kretanje trošarinskih proizvoda u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske (točka 2.1. Upute),
 - kada se kretanje trošarinskih proizvoda odvija unutar Europske unije - između Republike Hrvatske i drugih država članica (točka 2.2. Upute),
 - postupak kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju između država članica – „kretanje s plaćenom trošarinom“ (točka 3. Upute).
Ovom Uputom se uređuju i posebnosti:
  - kretanja vina proizvedenog od strane malog proizvođača vina (točka 4. Upute),
  - postupka kretanja energenata (točka 5. Upute) u odnosu na kretanje energenata iz članka 85 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.