Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom objavljena je u Narodnim novinama br. 60/13., stupa na snagu 30. svibnja 2013., osim odredbi članka 5. ove Odluke kojim se mijenja članak 17. stavak 4. Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom (Narodne novine br. 2/10., 73/11., 47/12. i 142/12.), koje stupaju na snagu 1. srpnja 2013. S odredbama članaka 1. do 4. ove Odluke kreditne institucije dužne su se uskladiti najkasnije do 30. lipnja 2013. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.