Porezna uprava je na svojoj Internet stranici dala obavijest korisnicima sustava ePorezna da je objavljena nova verzija XML sheme JOPPD obrasca koja sadrži podatak o porezu na kamate na štednju te je promijenjen i slog TXT datoteke. Nova XML shema sadrži novi, neobavezni podatak (V.6 Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata.) te oni korisnici koji nemaju obvezu iskazivanja navedenog podatka mogu koristiti i dosadašnju verziju XML sheme.

  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.