Odluka o karti regionalnih potpora objavljena je u Narodnim novinama br. 19/13., stupa na snagu 26. veljače 2013. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o karti regionalnih potpora (Narodne novine br. 52/08.).
Ovom Odlukom utvrđuju se područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili velike nezaposlenosti te njihov maksimalni intenzitet. Karta regionalnih potpora nalazi se u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio.   Podsjetnik:
Prema članku 3., stavku 3. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu korisnik državne potpore koji, prema posebnim propisima, ispunjava uvjete za dodjelu regionalne državne potpore, može smanjenje porezne osnovice za porez na dobit, odnosno dohodak (za opće, odnosno posebno obrazovanje) uvećati do 10 postotnih bodova ako obavlja djelatnost na Području A utvrđenom regionalnom kartom državnih potpora, odnosno do pet postotnih bodova ako obavlja djelatnost na Području B utvrđenom regionalnom kartom državnih potpora. Ova su područja bila određena kartom regionalnih potpora koja je sastavni dio Odluke o karti regionalnih potpora (Narodne novine br. 52/08.). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.