U Narodnim novinama br. 16/13. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, stupa na snagu 16. veljače 2013.
  Mijenja se članak 22.f i glasi:                                                                                                                               »22.f
Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava i koeficijenti složenosti poslova su:
a) Radna mjesta I. vrste
1. vje&scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.