Članak 95. Općeg poreznog zakona propisuje da porezno tijelo na temelju činjenica utvrđenih u poreznom postupku donosi porezno rješenje. Nadalje, porezno će tijelo donijet rješenje o utvrđivanju visine porezne obveze i kada se porezni obveznik u cijelosti ili djelomično oslobađa od plaćanja poreza.
Istom odredbom ovog Zakona propisana je obveza za čelnika poreznog tijela da za potrebe provedbe ovoga članka odlukom propiše koji iznos u pojedinom poreznom postupku predstavlja trošak izdavanja rješenja nerazmjeran naplaćenom porezu. Ravnatelj Porezne uprave donio je Odluku o iznosu koji predstavlja trošak izdavanja rješenja nerazmjeran naplaćenom porezu, može se preuzeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.