Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom objavljen je u Narodnim novinama br. 15/13., a stupio je na snagu 6. veljače 2013. godine.
Ovim Pravilnikom uređuju se postupak prijeboja potraživanja poreznog dužnika prema državnom proračunu s obvezom po osnovi poreznog duga i redoslijed namirivanja za pojedine vrste poreza. Potraživanjima za prijeboj prema ovom Pravilniku smatraju se:
1. potraživanja temeljem dospjelih novčanih obveza iz pravnih poslova sklopljenih između fizičkih i pravnih osoba i osoba javnog prava koje se financiraju iz državnog proračuna, a navedene su u Popisu koji je sastavni dio ovog Pravilnika
2. državne potpore za poljoprivredu i ribarstvo
3. potraživanja iz ovršnih odluka i nagodbi domaćeg suda koje glase na ispunjenje određene novčane obveze i imaju potvrdu ovršnosti, a koje se isplaćuje iz državnog proračuna
4. potraživanja iz ovršnih izvansudskih nagodbi koje glase na ispunjenje određene novčane obveze, a koje se isplaćuju iz državnog proračuna. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.