Pravilnik o trošarinama objavljen je u Narodnim novinama br. 64/13., stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, osim članaka 25., 26., 29., 30., članka 35. stavaka 1., 2. i 5., članka 36. do 46., članka 69. stavaka 4., 5. i 6. koji se na odgovarajući način primjenjuju na postupanje trošarinskih obveznika, nadležnog carinskog ureda, odnosno carinarnice te Središnjeg ureda u vezi s zahtjevom za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina i članaka 94., 95., 100., 101., 105. i 106. koji stupaju na snagu 29. svibnja 2013.   Ovaj Pravilnik donesen je na temelju članka 115. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13. i 32/13.), uređuje postupanje u primjeni Zakona o trošarinama.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:
1. Pravilnik o trošarinama (Narodne novine br. 1/10.) i
2. Pravilnik o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta (Narodne novine br. 138/12.). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.