Ovaj kolektivni ugovor objavljen je u Narodnim novinama br. 44/15., sklopljen je na određeno vrijeme od jedne godine.
Rok za usklađivanje s ovim kolektivnim ugovorom je 60 dana od dana primjene, odnosno od 1. travnja 2015.
Ovim kolektivnim ugovorom stranke potpisnice ugovora uređuju međusobna prava i obveze te određena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika/ce u ugostiteljskoj djelatnosti.
Ovim kolektivnim ugovorom stranke ugovora utvrđuju određena minimalna prava i obveze poslodavaca i radnika u ugostiteljskoj djelatnosti, a koja prava i obveze nisu utvrđena zakonom ili drugim propisima.
Ugostiteljska djelatnost obuhvaća djelatnosti pružanja usluga smještaja i pripreme i usluživanja hrane i pića sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti: djelatnosti koje se vode pod brojem 55 i 56 – razred I NKD-a.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.