Postavljen je upit smatra li se popis poslodavaca koji ne isplaćuju plaće, a koji se objavljuje na službenim web stranicama službenom evidencijom u smislu članka 58. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09.), nadalje da li Porezna uprava izdaje potvrdu u smislu članka 159. Zakona o općem upravnom postupku o tome nalazi li se poslodavac na listi poslodavaca koji ne isplaćuju plaće i  može li se popis poslodavaca koji ne isplaćuju plaće, a koji je javno dostupan na web stranicama Porezne uprave koristiti kao dokaz u upravnom postupku, a temeljem kojega bi poslovni subjekt mogao steći odnosno izgubiti određena subjektivna prava. Na postavljeni upit daje se slijedeći odgovor: Popis poreznih obveznika poslodavaca koji prema dostupnim podacima ne isplaćuju plaće objavljuje se na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13.,125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14., 143/14.) kojim je propisano da Porezna uprava može temeljem prikupljenih podataka na Obrascu JOPPD, na svojim mrežnim stranicama objaviti popis poreznih obveznika/poslodavaca koji ne isplaćuju plaću svojim radnicima, odnosno koji su na dostavljenim obrascima tri mjeseca uzastopno ili tri mjeseca ...