Porezni obveznik dostavio je MF, Središnjem uredu Porezne uprave pitanja u vezi tumačenja odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
Naime, porezni obveznik napominje da obavlja uslugu prerade repromaterijala, iz čega se dobiva gotov proizvod, za poreznog obveznika iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK). Primatelj usluge dostavlja repromaterijal tuzemnom poreznom obvezniku u svrhu dorade, ili ga kupuje u Republici Hrvatskoj (RH), u drugim državama članicama Europske unije ili ga uvozi izravno u RH iz trećih zemalja.   Postavljena su pitanja:
1. Da li u nekom od navedenih slučajeva porezni obveznik iz UK ima obvezu registriranja za potrebe PDV-a u RH?
2. Ispostavlja li tuzemni porezni obveznik račun s iskazanim PDV-om kada obavi uslugu prerade repromaterijala za poreznog obveznika iz UK?
3. Ispostavlja li tuzemni porezni obveznik račun s iskazanim PDV-om kada isporučuje repromaterijal poreznom obvezniku iz UK, a dostavlja ga drugom tuzemnom poreznom obvezniku koji će obaviti uslugu prerade repromaterijala?   Ovo mišljenje, odgovore na postavljena pitanja, naši pretplatnici mogu u cijelosti vidjeti klikom miša ovdje.      Nemate vremena za čitanje ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.