Navodite da namjeravate obavljati trgovinu na malo cigaretama te pitate da li je dopušteno prodavati cigarete u pakiranju sa žvakaćim gumama, upaljačima, šibicama i sličnim proizvodima, ukazujemo na odredbe Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08. do 30/14.) kojima se, između ostalog, propisuju uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine, osoba koje mogu obavljati djelatnost trgovine te nadležna tijela za izdavanje dozvola, dok mjere za ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda uređuje Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (Narodne novine br. 125/08., 55/09. i 119/09.). Slijedom navedenog, prodaja duhanskih prerađevina – cigareta moguća je samo ako su ispunjeni svi propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine predmetnim proizvodima. U protivnom, svaka druga prodaja smatrati će se nezakonitom i podlijegati prekršajnom postupanju. Stoga Vas u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima i informacijama vezanim uz uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine na malo, kao i pojašnjenja predviđenih ograničenja pri stavljanju cigareta u promet na teritoriju Republike Hrvatske, upućujemo na Ministarstvo gospodarstva odnosno Ministarstvo zdravlja u čijoj je nadležnosti predmetna problematika. Također smatramo bitnim ukazati na Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) koji, između ostalog, propisuje obvezu prijave djelatnosti (carinskom uredu nadležnom prema ...