Prema izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit objavljenim u Narodnim novinama br. 143/14. tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave, HNB, državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije (iz čl. 2. st. 5. i 6. Zakona o porezu na dobit) koje u skladu s posebnim propisima obavljaju određenu gospodarsku djelatnost čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, obvezne su u roku od 8 dana od dana početka obavljanja te gospodarske djelatnosti upisati se u registar poreznih obveznika koji vodi Porezna uprava radi utvrđivanja obveza poreza na dobit po osnovi obavljanja određene gospodarske djelatnosti. Ako one nisu upisane u navedeni registar, Porezna će uprava na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe rješenjem utvrditi da su te osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.