FINA putem svoje Internet stranice poziva obveznike da na vrijeme ispune zakonske obveze za 2017. godinu, sukladno Zakonu o računovodstvu (Narodne novine br. 78/15., 134/15. i 120/16.), kojim je propisano da je 30. travnja (ponedjeljak) rok za predaju GFI za statističke i dr. potrebe, a u svrhu javne objave u roku od šest mjeseci od isteka poslovne godine. Obje je obveze moguće ispuniti istovremeno, do 30. travnja, predajom GFI-a za statističke i dr. potrebe te u svrhu javne objave (svrha predaje 3). Financijska agencija zaprima izvještaje u poslovnim jedinicama u redovnom radnom vremenu, poštom i putem internetskog servisa RGFI uz korištenje digitalnog certifikata, 24 sata dnevno. Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i dr. potrebe i/ili u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna. Za one obveznike koji nisu koristili aplikaciju od posljednje predaje GFI-a, preporučuje se da provjere ispravnost postavki na svome računalu, prvenstveno radi provjere ispravnosti elektroničkoga potpisa kroz opciju "test ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.