Carinska uprava objavila je obavijest osobama koje nisu regulirale pitanje carinskog statusa svojih plovila ili kamp-prikolica, da to učine u skladu s preuzetim obvezama europskog zakonodavstva, neovisno o tome radi li se o plovilima ili kamp-prikolicama privremeno uvezenima u Republiku Hrvatsku prije 01.0 7. 2013.   Obavijest prenosimo u nastavku:   Plovila privremeno uvezena u Republiku Hrvatsku prije 01. 07. 2013.
Svi podaci povezani s privremenim uvozom plovila od strane osoba s uobičajenim boravištem u državama članicama EU-a, dostupni su na njemačkom, engleskom i talijanskom jeziku na sljedećim mrežnim stranicama: http://www.carina.hr/Carina/Jahte2.aspx i http://www.carina.hr/Carina/Jahte.aspx.
  Kamp-prikolice privremeno uvezene u Republiku Hrvatsku prije 01.0 7. 2013.
Pozivaju se državljani država EU-27, vlasnici kamp-prikolica koji su prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u Republiku Hrvatsku privremeno uvezli svoje kamp-prikolice te ih smjestili u neki od ovlaštenih kampova da se, u slučaju da to već nisu učinili, jave carinskom uredu najbližem mjestu gdje se kamp-prikolica nalazi radi reguliranja carinskog statusa.
Podsjećamo da svi carinski postupci započeti u Republici Hrvatskoj prije 01. srpnja 2013 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.