Iz odredbe članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13) te odredbe članka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13), kojim se dodatno razrađuje zakonska odredba, proizlazi da tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: tijela) u određenim slučajevima odnosno kada to procijeni Porezna uprava mogu postati obveznici poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U skladu s odredbama članka 6. stavka 5. Zakona te odredbe članka 5. Pravilnika tijela mogu postati obveznici PDV-a u sljedećim slučajevima: 1. kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti, ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, 2. kada obavljaju gospodarske djelatnosti iz Dodatka I. Zakona u opsegu koji nije zanemariv odnosno koji prelazi 230.000,00 kuna, 3. kada obavljaju bilo koju drugu gospodarsku djelatnost odnosno gospodarsku djelatnost iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično) iz članka ...