Kada dobra što ih isporučuju porezni obveznici iz drugih država članica Europske unije stječu tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: tijela), koja nisu upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) bitan je prag stjecanja propisan člankom 5. stavkom 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13) koji iznosi 77.000,00 kuna. Naime, ako dobra iz druge države članice Europske unije stječu tijela tada će im isporučitelj dobara iz druge države članice na isporučena dobra obračunati PDV u skladu s propisima te države članice. Međutim u slučaju da navedena tijela ostvare stjecanja dobara u vrijednosti preko 77.000,00 kuna, tada su obvezna 15 dana prije stjecanja dobara čijom će ukupnom vrijednosti prijeći 77.000,00 kuna, nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV) radi dodjele PDV identifikacijskog broja. Temeljem dodijeljenog PDV identifikacijskog broja koji će dostaviti dobavljaču iz druge države članice, dobavljač na obavljenu isporuku dobara neće zaračunati PDV svoje države članice već će tijela koja su prešla prag ...