U cilju provedbe postupnog povećanja trošarine na cigarete, a uzimajući pri tome u obzir da je Republici Hrvatskoj odobreno prijelazno razdoblje s danom 31. prosinca 2017. za dostizanje minimalne trošarine na cigarete, koja prema pravnoj stečevini Europske unije u području oporezivanja cigareta iznosi najmanje 60% prosječne ponderirane maloprodajne cijene cigareta puštenih u potrošnju i minimalnog iznosa od 90 € za 1000 komada cigareta bez obzira na prosječnu ponderiranu maloprodajnu cijenu cigareta puštenih u potrošnju, Vlada Republike Hrvatske donijela je, na sjednici održanoj dana 24. studenoga 2016., Uredbu o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje koje stupa na snagu 1. prosinca 2016. Predmetnom Uredbom utvrđuje se visina trošarine na cigarete i to: - specifična trošarina u iznosu od 275,00 kn za 1000 komada cigareta, - proporcionalna trošarina 36% od maloprodajne cijene cigareta, te - minimalna trošarina na cigarete u iznosu od 671,00 kn za 1000 komada cigareta. Ujedno se povećava trošarina na: - sitno rezani duhan tako da iznosi 600,00 kn za jedan kilogram, - ostali duhan za pušenje tako da iznosi 600,00 kn ...