MF, Porezna uprava Središnji ured 9. prosinca 2014. objavila je Obavijest i preporuku poreznim obveznicima kojima je PDV identifikacijski broj dodijeljen na rok iz razloga odustajanja od praga stjecanja koju prenosimo u nastavku.

Poštovani,

tijelima državne vlasti, tijelima državne uprave, tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, komorama te drugim tijelima s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: tijela) koji su zatražili izdavanje PDV identifikacijskog broja iz razloga odustajanja od praga stjecanja, doneseno je porezno rješenje kojim im se dodjeljuje PDV identifikacijski  broj na rok od dvije kalendarske godine, odnosno poreznim obveznicima koji  su zatražili njegovo izdavanje tijekom
2013. dodijeljen je do kraja 2014. godine.

Prema tome tijelima koja  su  odustala od praga  stjecanja tijekom 2013.  godine  PDV
identifikacijski broj dodijeljen je na rok od dvije kalendarske godine. Stoga tijelima koja u 2013. i/ili
2014. godini nisu stekla dobra iz drugih država članica u vrijednosti većoj od 77.000,00 kuna, a koja do 31. prosinca 2014. godine ne podnesu pisanu izjavu da odustaju od propisanog praga stjecanja, 1. siječnja 2015. ukinut ce se PDV identifikacijski broj. U tom slučaju će ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.