Porezna uprava je na svojoj Internet stranici objavila da su greške kod unosa odnosno preuzimanja Obrasca JOPPD ispravljene, te podsjetila na: I. Obrazac JOPPD o neoporezivim primicima koji su isplaćeni u mjesecu prosincu prethodne godine, dostavljaju se do 15. siječnja tekuće godine, ali s danom i oznakom izvješća dana 31. prosinca prethodne godine. II. Obrazac JOPPD isplatitelji primitaka od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine iz članka 9. stavka 3. Zakona, podnose Poreznoj upravi zbirno godišnje izvješće za sve isplate (a koje se ne smatraju odštetom iz članka 9. stavka 2. točke 2.5. Zakona, odnosno naknadom štete) u tijeku poreznog razdoblja, po istoj osnovi, po pojedinoj fizičkoj osobi i to najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu ali s danom i oznakom izvješća dana 31. prosinca prethodne godine. III. Pod razdoblje (pod 10.1. i 10.2. B strane Obrasca JOPPD ) upisuje se slijedeće:
1. mjesec dana ili kraće od mjesec dana ako u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja prema istoj osnovi osiguranja, što se upisuje u formatu od DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG. i to osobito:
1.1. kada se ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.