Dana 26. travnja 2013. Hrvatski sabor je donio Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba, koji stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u „Narodnim novinama“. Svrha je ovoga Zakona poreznim obveznicima - građanima, fizičkim osobama koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do dana stupanja na snagu Zakona i fizičkim osobama u djelatnostima poljoprivrede i ribarstva omogućiti reprogramiranje naplate glavnice duga uz kamatnu stopu u visini od 4,5 %, plaćanjem u mjesečnim obrocima na rok otplate, koji ovisno o visini poreznog duga, može biti najmanje do 36 mjeseci i najviše do 60 mjeseci, uz istovremeni otpis duga s osnove kamata ili ako im to više odgovara, omogućiti otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom.   Porezni dug u smislu Zakona jest dospjeli nenaplaćeni odnosno neplaćeni porezni dug nastao s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje.   Porezni dug čine glavnica i kamate na dan podnošenja zahtjeva za otpis duga s osnove kamata uz istovremeno reprogrmiranje glavnice poreznog duga ili za otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratno.   Porezni dug nastao s ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.