Porezna uprava je na svojim Internet stranicama obvavila:   Obavijest o obračunu javnih davanja te izvješćivanje temeljem rada za poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u državama članicama EU nakon 1. siječnja 2014. godine

I. UVOD
Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji počela je izravna primjena Uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Uredba EZ 883/2004) te Uredbe o utvrđivanju postupka provedbe navedene Uredbe (Uredba EZ 987/2009). Navedenim Uredbama, između ostaloga regulirana su prava i obveze koje proizlaze temeljem rada u državama EU kada radnik ostaje u osiguranju u Republici Hrvatskoj odnosno pripada zakonodavstvu Republike Hrvatske.
Od 1. siječnja 2014. godine uvođenjem novog Obrasca „Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan __________“ – Obrazac JOPPD koji je zamijenio Obrazac ID promijenili su se i rokovi kao i način izvješćivanja o obvezama koje proizlaze iz rada za poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u državama članicama EU.

II. PODSJETNIK VEZAN UZ BRISANJE STRANIH PREDSTAVNIŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ OSNOVANIH OD STRANE PRAVNIH OSOBA IZ DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE
Nakon 01.07.2013 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.