U privitku vam dostavljamo naputak Ministarstva financija kl.: 410-19/04-01/253, ur. br.: 513-05/03-4, od 20. listopada 2004. o povratu poreza na dodanu vrijednost plaćenog u 2004. po računima za nabavu opreme, materijala i usluge za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi, vatrogasnih zajednica i dobrovoljnih vatrogasnih društava. OBAVIJEST O NAČINU POVRATA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST Odredbom čl. 3. Zakona o izmjenama i dopunama 106/99.), propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pravnih osoba - javnih vatrogasnih postrojbi, vatrogasnih zajednica i dobrovoljnih vatrogasnih društava po računima plaćenima za nabavu opreme, materijala i usluga za obavljanje njihove djelatnosti. Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 82/04.) nije propisana mogućnost za ostvarenje poreznog oslobođenja za nabavu opreme, materijala i usluga za obavljanje djelatnosti vatrogasnih postrojbi, vatrogasnih zajednica i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Radi jedinstvenog postupanja u svezi s povratom plaćenog poreza na dodanu vrijednost, u nastavku se daje obavijest o postupanju u svezi s povratom plaćenog poreza na dodanu vrijednost. 1. Člankom 32., st. 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu (Narodne novine br. 31/04. i 104/04.) propisano je da će se plaćeni porez ...