U cilju pojednostavnjenja postupka uplate paušalnog iznosa trošarine za 2016. godinu kojeg uplaćuju registrirani vlasnici/korisnici kotlova za proizvodnju jakih alkoholnih pića, odnosno sa svrhom smanjenja administrativnih obveza trošarinskih obveznika prema Carinskoj upravi, daje se slijedeća obavijest: Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP za 2016. godinu nije potrebno dostaviti nadležnom carinskom uredu (ukoliko obveznik ipak dostavi izvješće, isto će se urudžbirati u spis obveznika). Dovoljno je da mali proizvođač jakog alkoholnog pića na propisani račun Državnog proračuna uplati paušalni iznos trošarine (to jeste 100,00 ili 200,00 kn) do 31. siječnja 2017. godine. Paušalni iznos trošarine za 2016. godinu ovisno o zapremnini kotla, u visini od 100,00 ili 200,00 kn, mali proizvođač jakog alkoholnog pića dužan je uplatiti do 31. siječnja 2017. godine nalogom za plaćanje tako da se: - u polje „model“ upiše broj modela „68“, - u polje „poziv na broj odobrenja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koja se uplaćuje „1066“ te kao podatak drugi osobni identifikacijski broj (OIB). - prihodi ...