Porezna uprava na svojim Internet stranicama objavila je obavijest da:   trošak putnih naloga koji se prikazuje u Obrascu JOPPD do 31.12.2014. je ukupan iznos dnevnice, noćenja, troška puta i to samo prijevozna karta i/ili trošak cestarine koji je plaćen gotovim novcem od strane radnika (bez obzira da li se plaća iz akontacije ili vlastitih sredstava radnika) koji je upućen na službeni put i koji se pravda putnim nalogom.
Nakon 1. siječnja 2015. isti troškovi iskazivati će se do 15. u mjesecu protekom mjeseca u koji je izvršen konačni obračun bez obzira na način podmirenja troška. Do 15. u mjesecu pod jednim OIB-om primatelja podnosi se ukupan iznos troška u jednom iznosu bez obzira koliko je puta primatelj bio na službenom putu i to pod oznakom 17. iz priloga 4. Obrasca JOPPD i oznakom isplate 1 ili 4 odnosno oznakom isplate 0 ukoliko do toga datuma trošak službenog puta nije isplaćen/refundiran radniku.
Kod naknadnog namirenja obveze poslodavci su dužni putem ispravka Obrasca JOPPD prikazati način isplate.
Korištenje oznake 39. iz priloga 4. privremeno nije omogućeno. uvedena je nova oznaka 42 u prilogu 4 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.