Ovaj dokument objavila je Carinska uprava, može se preuzeti niže kao dokument za preuzimanje (PDF). Obavijest je namijenjena svim građanima i pravnim osobama koji nakon 1. srpnja 2013. godine kupuju motorno vozilo s namjerom da ga registriraju i koriste na cestama u Republici Hrvatskoj, čime nastaje obveza plaćanja posebnog poreza na motorna vozila (ili trošarine na motorna vozila kako se ovaj porez uobičajeno naziva u javnosti i kod trgovaca motornim vozilima). U obavijesti se daju informacije o područjima koja su do sada pobuđivala najviše interesa javnosti, a nakon početka primjene Zakona o posebnom porezu na motorna vozila. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.