U Narodnim novinama br. 143/14. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji stupa na snagu 01. siječnja 2015., osim nekih članaka koji stupaju na snagu 01. siječnja 2016.  Tim Zakonom usklađuju se odredbe Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13. i 41/14.) s odredbama drugih propisa.
  Uređen je institut proširenja oslobođenja od obveze doprinosa na osnovicu, to znači da bi poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme tijekom razdoblja do 5 godina bio obvezan obračunavati samo doprinose iz osnovice i to:
- 20%  - doprinos za mirovinsko osiguranje ili
- 15 % - doprinos za mirovinsko osiguranje i
- 5 % - doprinosa za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.
U razdoblju do 5 godina ne bi postojala obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa na
osnovicu, i to:
- 15%  - doprinos za zdravstveno osiguranje
- 0,5%  -  doprinos za zaštitu zdravlja na radu
-  1,7%  - doprinos za zapošljavanje
U skladu sa Zakonom mlada osoba jest fizička osoba koju ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.