Porezna uprava objavila je da 1. siječnja 2014. stupa na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost te Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije. Objava se očekuje u Narodnim novinama.   U nastavku prenosimo tekst navedenih pravilnika te pripadajuće obrasce (LINK-ovi).
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, sa pripadajućim obrascima :
Obrazac I-RA
Obrazac U-RA
Obrazac PDV
Obrazac PDV-K
Obrazac PDV-P
2. Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije, sa pripadajućim obrascima:
Obrazac P-DlP
Obrazac IOU ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.