Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima.
Zainteresirana javnost može sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti na adresu: doprinosi@porezna-uprava.hr.
Savjetovane sa zainteresiranom javnošću trajati će do 17. studenog 2013. godine.   U odnosu na prethodni zakon, odredbama novog zakona uvedena je: obveza zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu za osiguranika s osnove poljoprivrednika upisanog u upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obveza zdravstvenog osiguranja za osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda i nalaze se u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pravosuđa, ali za iste nije propisan izvor financiranja obveznog osiguranja, obveza zdravstvenog osiguranja za osobe koje izvršavaju rad za opće dobro sukladno Zakonu o probaciji, za koje nije propisan izvor financiranja.   Osim Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju 1. srpnja 2013. na snagu je stupio i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, pa je odredbe Zakona o doprinosima u kojima se navode jedinstveni nazivi obveznih osiguranja u ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.