Od 1.1.2020. stupaju na snagu novi uvjeti isporuke (pariteti) INCOTERMS 2020. Prema obavijesti Carinske uprave značajnija je izmjena izbacivanje tj. promjena naziva pariteta DAT u DPU (Delivered at place unloaded – predano na mjesto istovareno). Isti zadržava sve značajke uvjeta DAT samo se mijenja naziv zbog lakšeg definiranja mjesta isporuke i više nije samo terminal. Novi paritet DPU može se koristiti od 1. siječnja 2020., a paritet DAT i dalje ostaje na snazi nakon 1.1.2020.
Zbog gore navedenog napravljana je izmjena HRAIS šifarnika koji je dostupan na slijedećem linku. Ostale izmjene u paritetima ne utječu na promjene u HRAIS sustavu. Više informacija (link) i (link2).   izvor:carina.gov.hr ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.